Home > Audio > Audio 20 câu nói giúp bạn lấy lại động lực và niềm tin trong cuộc sống

Audio 20 câu nói giúp bạn lấy lại động lực và niềm tin trong cuộc sống

Bất kể khi nào bạn thấy mệt mỏi, hãy nhớ rằng sói đi ngàn dặm để ăn thịt, ngựa đi ngàn dặm để ăn cỏ, cá sống khi bơi ngược dòng, cá chết mới thuận nước trôi xuôi, đạo lý trên đời cũng là như vậy

Có một câu khiến người ta cảm thấy vô cùng tán thán:

Cuộc sống có thật sự là mệt mỏi?

Mệt mỏi là đúng rồi, thoải mái mới dành cho những người đã khuất

Đường đi dễ dàng là đang xuống dốc, khó khăn là bởi bạn đang lên dốc.

Khổ mới là nhân sinh, mệt mỏi mới là công việc, biến hóa mới là vận mệnh, nhẫn nhịn mới là từng trải

Cho đi mới là trí tuệ, tĩnh lặng mới là tu dưỡng

Buông bỏ mới chính là đạt được

Nếu như lúc này bạn vẫn cảm thấy vất vả thì hãy tự nói với mình rằng, đường đi dễ dàng là đang xuống dốc, mệt mỏi bởi vì bạn đang lên dốc. Cuộc đời chỉ là thử thách, sợ gì không tiến về phía trước

Mời bạn nghe tiếp tại Audio động lực dưới đây:

Bài viết liên quan
Khi bế tắc, khó khăn trong cuộc sống, hãy nghe Audio động lực này
Audio thiết lập mục tiêu
Audio mục tiêu phải biết rõ điều bạn muốn
Audio động lực Dean Nguyễn
Tổng hợp 30+ Audio động lực Dean Nguyễn

Bình luận bài viết

error: Content is protected !!