Home > Kỹ năng mềm > Triết lý thành công Napoleon Hill

Triết lý thành công Napoleon Hill

Triết lý thành công Napoleon Hill

Nếu như bạn cho tằng mình sẽ thất bại

Vậy thì bạn sẽ thất bại

Phải thành công bằng bất cứ giá nào

Nếu bạn không nghĩ thế thì bạn sẽ không làm nên trò trống gì cả

Bạn muốn giành thắng lợi, nhưng lại không đủ tự tin

Thì bạn hỡi!

Thắng lợi sẽ không bao giờ mỉm cười chào đón bạn

Nếu bạn dễ dãi với chính mình, vậy bạn sẽ thất bại

Chân lý mà chúng ta học được trên đời này chính là:

“Thành công do ý chí con người quyết định”

Tất cả mọi thứ trên đời này

Đều do trạng thái con người chi phối

Nếu bạn muốn trở thành một tên lính đào ngũ

Thì bạn sẽ trở thành một đào binh

Trước khi bước lên đỉnh cao danh vọng

Trong bạn phải luôn ngập tràn niềm tin chiến thắng

Vinh quang chưa hẳn thuộc về kẻ mạnh hay người nhanh chân tới trước

Chỉ có ai tin chắc rằng: “TÔI SẼ THÀNH CÔNG

Thì người ấy sớm muộn gì cũng trở thành người chiến thắng

-NAPOLEON HILL-


Triết lý thành công Napoleon Hill

Triết lý thành công Napoleon Hill

Bình luận bài viết

error: Content is protected !!